دانلود آهنگ میسا سولمنیس [missa solemnis]

میسا سولمنیس

بتهوون

16 ژوئن 2021

موزیک ویژه موزیک ویدیو

دانلود آهنگ میسا سولمنیس [missa solemnis]

دانلود آهنگ میسا سولمنیس [missa solemnis] (از بهترین آهنگ‌های بتهوون)

دانلود موزیک‌ویدئوی والس شماره‌ی 2 شوستاکوویچ

والس شماره 2

شوستاکوویچ

13 ژوئن 2021

موزیک ویژه موزیک ویدیو

دانلود موزیک‌ویدئوی والس شماره‌ی 2 شوستاکوویچ

دانلود موزیک‌ویدئوی والس شماره‌ی 2 شوستاکوویچ

برای نسخه‌ی mp3 از این لینک استفاده کنید.

دانلود موزیک‌ویدئوی چنین گفت زرتشت ریشارد اشتراوس

چنین گفت زرتشت

اشتراوس

13 ژوئن 2021

موزیک ویژه موزیک ویدیو

دانلود موزیک‌ویدئوی چنین گفت زرتشت ریشارد اشتراوس

دانلود موزیک‌ویدئوی چنین گفت زرتشت ریشارد اشتراوس

برای نسخه‌ی mp3 چنین گفت زرتشت از این لینک استفاده کنید.

دانلود موزیک‌ویدئوی سمفونی شماره 40 موتسارت

سمفونی شماره 40

موتسارت

13 ژوئن 2021

موزیک ویژه موزیک ویدیو

دانلود موزیک‌ویدئوی سمفونی شماره 40 موتسارت

دانلود موزیک‌ویدئوی سمفونی شماره 40 موتسارت

برای نسخه‌ی mp3 از این لینک استفاده کنید.

دانلود آهنگ توکاتا و فوگ در ر مینور از باخ

دانلود آهنگ توکاتا و فوگ در ر مینور از باخ [Toccata and Fugue]

دانلود پیانو کنسرتو شماره 2 از راخمانینف

دانلود پیانو کنسرتو شماره 2 از راخمانینف [Piano Concerto No.2 in C Minor]