ماه: شهریور ۱۳۹۹

معرفی کتاب قدرت بی قدرتان از واتسلاف هاول

در مجله‌ی فلسفه، ادبیات و هنر «بخش کتاب» را به دو قسمت تقسیم کرده‌ام: نخست شرح کتاب و دوم معرفی کتاب. قسمت شرح کتاب از برای آنان است که کتابی را خوانده‌اند و قسمت دوم از برای آنان که کتابی را نخوانده‌اند. در قسمت نخست به توضیح کتب پرداخته‌ام و می‌پردازم  و در قسمت دوم […]
lightbox