بایگانی برچسب‌ها aristotle

منطق قدیم [منطق ارسطویی یا منطق اسلامی] به زبان ساده

  • آرش شمسینویسنده: آرش شمسی
  • ژانویه 9, 2019
  • 4 نظر
این نوشتار به طور خیلی مختصر و مقدماتی به برخی از پایه‌ترین اصول منطق قدیم یا همان منطق ارسطویی یا منطق اسلامی می‌پردازد. منظور از منطق قدیم، این نیست که این منطق منسوخ شده و در حال حاضر منطقی دیگر جای آن را گرفته است، بلکه پس از منطق منطقیون قرن بیستم، یعنی منطقِ منطقیون […]
lightbox