بایگانی برچسب‌ها golden rule

بحثی مختصر در باب قاعده زرین و حقوق حیوانات

  • شیوا جعفری رادنیانویسنده: شیوا جعفری رادنیا
  • می 22, 2019
  • 4 نظر
بسیاری از افراد در مورد به‌کاربردن قاعده زرین یا قاعده طلایی در ارتباط ِخود با حیوانات فکر نمی‌کنند؛ درحالی‌که می‌توانند چنین کنند. قاعده زرین چنین است: رفتار با دیگران آن‌گونه که دوست دارید با شما رفتار شود؛ یک قاعده‌ی کلی برای راهنمایی ما در رفتار با دیگران. این قاعده‌ی ساده در طول دو هزار سال […]
lightbox