نیچه و زن | به زنان زور می‌باید گفت

فردریش نیچه
82

این نوشتار روی موضوع نیچه و زن تمرکز دارد و به‌ویژه تمرکز روی سخنان نیچه در باب زنان در کتاب فراسوی نیک و بد است. 

مقدمه‌ای در باب بحث

با وجود آن‌که نیچه در جای‌جای آثار-اش به صراحت بر زن و زنانگی تاخته است، باز هم کسانی هستند که از اندیشه‌های نیچه در دفاع از فمینیسم استفاده می‌کنند. البته که می‌توان از برخی اندیشه‌های نیچه، آن هم به صورت غیر مستقیم، در دفاع از صورت‌های خاصی از فمینیسم بهره جست، لیکن خودِ نیچه در اغلب موارد بر زن و زنانگی تاخته است، مگر در چند گزین‌گویه‌ی خاص، که البته این امر نیز امری غریب نیست، زیرا عنصر تناقض در اندیشه‌های نیچه یک عنصر متداول است. به جرأت می‌توان گفت که سخن آن مفسرانی که بر این عقیده اند که نیچه صرفاً از برای مردان می‌نوشته است کاملاً صحت دارد.

در افکار نیچه اصلاً زن به حساب نمی‌آید، زنان اصلاً مخاطب نیچه نیستند، آن‌ها به هیچ عنوان توانایی آن که روزی تبدیل به ابر انسان نیچه شوند را ندارند. البته فلسفه‌ی نیچه در بسیاری از موارد از نحوه‌ی زندگی او جداست، کمااین‌که او در بسیاری از بخش‌های آثار-اش بر قدرت و همچنین زورآوردن بر افراد ضعیف پافشاری کرده است، حال آن که خود از لحاظ جسمی در زمره‌ی افراد ضعیف قرار داشت. همچنین با وجودی که بارها نیچه بر زنانگی تاخته، اما عشق او به لو سالومه را نمی‌توان نادیده گرفت. باری دیگر می‌توان بر این نکته تأکید داشت که رابطه‌ی نیچه و زن و افکار او در باب زن نیز از جمله‌ی تناقضات متعدد او هستند، تناقضاتی که البته خودِ نیچه بدان‌ها باور داشت و ابایی ازشان نداشت.

نیچه و زن | نیچه و زنان
لو سالومه

همچنین بخوانید: بهترین فیلم‌های فلسفی | غرق‌شدن اندیشمندانه در صفحه‌ی تلویزیون

نیچه و زن در فراسوی نیک و بد

نیچه در پیشگفتار کتاب فراسوی نیک و بد حقیقت را به «زن» تشبیه می‌کند و بر این نظر است که حقیقت تا کنون به چنگ نیامده است. احتمالاً دلیل استفاده‌ی نیچه از زن به جای حقیقت، آرتیکل یا همان حرفِ تعریفِ واژه‌ی حقیقت در زبان آلمانی باشد، زیرا آرتیکل واژه‌ی حقیقت در زبان آلمانی مؤنث است.

نیچه بر این نظر است که فیلسوفان راز برخورد با زن [= حقیقت] و نرم کردن دل او را نمی‌دانند:

اگر حقیقت زن باشد- چه خواهد شد؟ آیا این ظن نخواهد رفت که فیلسوفان همگی، تا بدانجا که اهلِ جزمیت بوده‌اند، در کار زنان سخت خام بوده‌اند؟ آن جدی بودن هولناک، آن پیله‌کردن ناهنجار که، بنا به عادت، تاکنون بدان شیوه به سراغ حقیقت رفته‌اند، مگر وسایلی ناشیانه و ناجور برای نرم کردن دل یک زن نبوده است؟ شک نیست که این زن تاکنون نگذاشته است او را به چنگ آورند … . [1]

تشبیه حقیقت به زن در فراسوی نیک و بد باری دیگر در گزین‌گویه‌ی 220 تکرار می‌شود:

 و اگر از حقیقت نیز در چنین جایی انتظار پاسخی داشته باشیم چه بسا به روی خود نیاورد و خود را به خمیازه کشیدن بزند. باری او هم زن است و به زن نباید زور گفت! [2]

اما فارغ از این دو مورد، برخی گزین‌گویه‌ها در فراسوی نیک و بد وجود دارند که به صراحت بر زن و زنانگی می‌تازند.

نیچه و زنان در سایر گزین‌گویه‌های کتاب فراسوی نیک و بد

1- «زن را با حقیقت چه‌کار! از ازل چیزی غریب‌تر و دل‌آزارتر و دشمن‌خوتر از حقیقت برای زن نبوده است- هنر بزرگ او دروغگویی است، و بالاترین مشغولیت‌اش به ظاهر و زیبایی!» [3]

2- «بلاهت در آشپزخانه؛ زن در مقامِ آشپز؛ تهی‌مغزی هولناکی که با آن خورد و خوراک خانواده و آقای خانه فراهم می‌شود! زن نمی‌فهمد غذا یعنی‌چه – و باز هم می‌خواهد آشپز باشد! در کله‌ی زن اگر فکری می‌بود در طول هزاران سالی که پخت و پز به عهده‌ی او بوده است، می‌بایست واقعیات اساسیِ فیزیولوژی را کشف کرده و همچنین فنِ درمان را به اختیار درآورده بوده باشد. دستپختِ بدِ زنانه، به علت غیبت محضِ عقل در آشپزخانه سبب شده است که رشد بشر این همه به درازا بکشد و این همه آسیب بیند: امروز هم وضع چندان بهتر از آن نیست.» [4]

3- «… خیال حقوق یکسان، آموزش و پرورش یکسان، خواسته‌ها و وظایف یکسان برای آن دو [یعنی زن و مرد] در سر پروراندن- این‌ها همه نشانه‌ی سبک‌مغزی است». [5]

4- «مردان در هیچ زمانه‌ای به اندازه‌ی زمانه‌ی ما با جنس ضعیف با این همه احترام رفتار نکرده‌اند- این نیز، مانند بی‌حرمتی به پیری، از پیامدهای گرایش و طبعی است از اساسْ دموکراتیک». [6]

نیچه در اینجا عقیده به برابری زن و مرد را زاده‌ی مدرنیته می‌داند. او بر آن است که این امر موجب از کف رفتن «زنانگی» می‌شود. به زعم او برخورد مردِ مدرن با زن سبب شده که زن تباه شود. بیرون‌آوردن زن از خانه، کم‌کردن و یا از بین بردن سختگیری بر او به معنی ناتوان‌تر ساختن زن در برابر اولین و آخرین وظیفه‌ی خود است. اما اولین و آخرین وظیفه‌ی زن چیست؟ نیچه در فراسوی نیک و بد بر این نظر است که وظیفه‌ی زن زادن فرزندانی قوی است.

بنابراین نیچه بسی از به در آمدن زن از خانه و کاهش سختگیری بر او گلایه دارد. او بیشتر عقیده‌ی شرقی‌ها و یونانیان باستان را می‌پذیرد که معتقد بودند بر زن بایستی سخت گرفت:

مردی که جان و خواهش‌های‌اش ژرفایی دارد و همچنین از آن نیکخواهی ژرف بهره‌مند است که از خود سختگیری و جدیت نشان تواند داد و (باطن آن) به آسانی با (ظاهر) آن سختگیری  و جدیت اشتباه تواند شد، چنین مردی درباره‌ی زنان جز به شیوه‌ی شرقی نمی‌اندیشد: او می‌باید زن را ملک خویش بداند، همچون مالی که در صندوق باید گذاشت و قفل کرد، همچون چیزی که سرنوشت‌اش خدمت‌گزاری است و در این کار می‌باید به کمال برسد. [7]

نیچه و زن | نیچه و زنان
نیچه و زن

سخن آخر در باب نیچه و زنان

خلاصه آن که در باب نیچه و زن می‌توان گفت که هیچ نکته‌ی مثبتی در افکار نیچه حول زن و زنانگی وجود ندارد. زن از نظرگاه نیچه موجودی برابر با مرد نیست و اصلی‌ترین وظیفه‌اش این است که در خدمت مرد باشد و وظیفه‌ی فرزندآوری را به خوبی انجام دهد. نیچه بسی از شوپنهاور تأثیر پذیرفته بود و با وجود آن که در سال‌های پختگی افکار-اش با بسیاری از عقاید شوپنهاور از درِ مخالفت درآمد، بارها نشان داد که در باب زنان با شوپنهاور بسیار هم‌عقیده است.

بیش‌تر بخوانید: شوپنهاور و زن

***

 [1] فردریش نیچه، فراسوی نیک و بد، برگردان داریوش آشوری، تهران، نشر خوارزمی، 1377، پیشگفتار، ص 19.

[2] پیشین، گزین‌گویه 220، صص 191-190.

[3] پیشین، گزین‌گویه 232، صص 209-208.

[4] پیشین، گزین‌گویه 234، ص 210.

[5] پیشین، گزین‌گویه 238، ص 212.

[6] پیشین ، گزین‌گویه 239، ص 212.

[7] پیشین، گزین‌گویه 238، ص 212.

دیدگاه‌تان را بنویسید

نیازی به ثبت ایمیل نیست. لطفاً دیدگاه‌تان را بنویسید.

نیازی به ثبت ایمیل و نام نیست. لطفاً دیدگاه‌تان را بنویسید.

نیازی به ثبت ایمیل نیست. لطفاً دیدگاه‌تان را بنویسید.

82 دیدگاه
 1. زهرا . م نوشته‌است:

  آفرین. <3

 2. نیلوفر. ر نوشته‌است:

  چه افکار عجیبی.خیرسرش فیلسوف هم بوده!!!!!

  1. ناشناس نوشته‌است:

  2. ناشناس نوشته‌است:

   نیچه بزرگترین فیلسوف و فلسفه ی او کاملترین فلسفهداست

   1. امین نوشته‌است:

    نیچه عزیز و عمیق، در مورد زنان خیلی به حق گفته که زن باید ابر انسان رو خلق کنه….همه مون میدونیم که اکثر بزرگان توسط رفتار و انرژی زنانه مادران یا همسران یا خواهرانشون قدرتهایی کسب کردن که توسط اون قدرتها به موفقیتها یا تعالی ها رسیدن….و این رسالت زنهاست و کاری هست که فقط توسط زنها به انجام میرسه…خب مسلمه وقتی یک زن بیرون از خونه باشه هیچوقت نمیتونه به تمامیت وظایف مادریش رو انجام بده و خلا حضورش و خلا انرژی مادریش درون فرزندش باقی میمونه و همینطور درون همسرش…این یه مسئله واضح هست و اینکه از نظر همه خانمهای محترمی که اینجا پیام گذاشتن رو بپرسیم در مورد رفتار مردها نسبت به زنها، مسلما هیچکدومشون دوست ندارن مرد زندگیشون خصوصیات و احساسات زنانه داشته باشه همونطور که مردها نمیخوان زن زندگیشون خصوصیات مردانه داشته باشه…این قانون طبیعته…
    خب زنها از لحاظ جسمی و احساسی لطیف هستن و مردها اون لطافت رو ندارن و نباید هم داشته باشن….طبیعیه که زمخت بودن مردها و گاهی جدی بودنشون برای زنها جذاب تر هست و زنها به این خصوصیات مردانه نیاز درونی دارن همونطور که مردها به لطافت زنانه نیاز دارن….این قسمتی از تکامل در یک رابطه هست….

    1. محمد نوشته‌است:

     نظرت عالی بود داداش

 3. سارا نوشته‌است:

  خاک تو سرت

  1. سجاد نوشته‌است:

   به نظر من نیچه حقیقت رو گفته و ما باید به عقاید این فیلسوف مطرح آلمانی احترام بزاریم.

 4. یاسر رحمانی نوشته‌است:

  هیچ برتری انسان ها با هم ندارند همه انسان اند و تفاوتها در فرعیات است نه در اصل زن و مرد بودن چنانچه نیچه فیلسوف خود از یک زن و مرد متولد شده است نه فقط از مرد

  1. نسترن نوشته‌است:

   موافقم

  2. امیر نوشته‌است:

   چرت

  3. کوثر نوشته‌است:

   موافقم

 5. یاسر رحمانی دبیر الهیات نوشته‌است:

  هیچ برتری انسان ها با هم ندارند همه انسان اند و تفاوتها در فرعیات است نه در اصل زن و مرد بودن چنانچه نیچه فیلسوف خود از یک زن و مرد متولد شده است نه فقط از مرد

  1. حسین ترک خطاب به دبیر الهیات.. هه هه هه. خوبه باخنده خوبید.. بای نوشته‌است:

   الاهیات جواب این کارو نمی ده. بروبگونفربعدی بیاد. کشکسابی باب توه اوه نه البته اگه بلد باشی…

 6. حسین ترک نوشته‌است:

  درودبرفردریش بزرگ درود.یک کلام دردی که نیچه کشیده هیچ کسی نکشیده .ابرمردیعنی نیچه

  1. استاد علم حقوق نوشته‌است:

   درود بر افکارت

 7. حسین ترک نوشته‌است:

  عشق کوراست رفاقت چشمان ان رابسته.سخنی ازبزرگ مرد.فردریش بزرگ

 8. حسین ترک نوشته‌است:

  سرکارخانم ساراتواصلا می دونی نیچه کیه .این نشانه آینه که میفهمی که هیچی نمی فهمی

 9. ناشناس نوشته‌است:

  زن ها فتنه عالمن

 10. بهرام نوشته‌است:

  هیچ مرد نمی تواند تا آن هنگام که زنش زنده است حقیقت را درباره زنان بر زبان جاری کند.

 11. بهرام نوشته‌است:

  بدانید و آگاه باشید که من تنها در آنگاه حقیقت را درباره زنان بر زبان جاری خواهم ساخت که تا گور خود قدمی فاصله نداشته باشم. پس هرگاه چنین شد در گور شتافته، به دست خود لحد قبر را گذاشته و خطاب به کسانی که بیرون ایستاده اند حقیقت را بر زبان جاری می کنم. پس از آن زنان می توانند هرچه می خواهند بکنند.

 12. ضد نیچه نوشته‌است:

  ببین چقدر شخصیت ی انسان می‌تونه رو افکارش تاثیر بزاره که حتی نیچه هم تحت تاثیر شخصیتش قرار گرفته. آخه چه دلیلی داره اینقدر از بد زن بگه آدم،اونوقت خودش دنبال زن باشه. می‌گن زیاد هم خود ارضایی می‌کرده!!

  1. Hanan نوشته‌است:

   اگه بفتی دست یارای نیچه زنده نمی مونی

   1. ناشناس نوشته‌است:

    خود نیچه ا‌نقدر دگم نبوده که بخواد بخاطر اصرار سر یه حرف یا فکرش چون اونو درست قطعی میدونه آدمی رو بکشه.این طرفداراییم که شما میگی در حد بامشاد نیچه رو میشناسن.

    1. حسین ترک. جان نثارم یافردریش نوشته‌است:

     هانابروکشکتوبساب… کاش می‌دیدی… توبرزه گری بیلداید به کار، تو آبه رزم دلیران چکار. توحالا فکراینی که چطور بولی از طرفت بگیری به عشق خودت آره…. بروبولتوبگیر گلکم. کاری داشتی باشه. بای غروب 20 سال بیشت بخیر…

 13. روانشناس نوشته‌است:

  از نظر روانشناسی گفته های این بزرگان ثابت شده است و جای شک و ابهام ندارد ولی سیاست و اقتصاد در جهان امروز دست در دست هم برای پایداری حکومت ها و تسلط بر جوامع ،بشر را به گمراهی میبرند

  1. مهران نوشته‌است:

   زن یعنی انسان و ضدزن هم همون ضد انسانه تو این دنیا از روز اولش هیچیش کامل نبوده که زن و مردش کامل باشه به نظر من زن همون قدر که سود داره همون قدر هم ضرر داره به قول شاعر گر همسفر عشق شدی مرد سفر باش هم منتظر حادثه هم فکر خطر باش

 14. خلیل نوشته‌است:

  کی گفته همیشه بهتر بوده و هستن؟ پیشنهاد می‌کنم بیش‌تر فکر کنید و در اینباره بخونید‌.

  1. sasan نوشته‌است:

   بدبختی ما دراین مورد مردای مثل شمان که به زور می خواید زن ومرد و یکی کنید وامثالکم هم ازش سوءاستفاده می کنید

 15. مهدی نوشته‌است:

  این تعبیر عالی است

 16. افشین نوشته‌است:

  جالبه باین که خود شما زن هستید اما اینقد انصاف و واقع بینی داری .واقا که شما باید برای بقیه هم نوعاتون الگو باشید

 17. مرد ایرانی نوشته‌است:

  زنده باد نیچه

  1. حسین ترک. مطیع امرتم فردریش بزرگ نیچه نوشته‌است:

   درود برتو. من خاک زیربنای طرفداران فردریش بزرگ نیچه هستم. ای کاش فردریش بزرگ تودرحال کتاب سرگرم ومن زیربات بوسیدن سرگرم. اشک می ریزم برات فردریش بزرگ نیچه

 18. یاشارخان نوشته‌است:

  تا حد زیادی نفرت فمنیستها از مردها را درک میکنم. من هم اگر زن بودم چنین نفرتی از مردان داشتم. در حقیقت نفرت زنان از مردان مشابه نفرت فقرا از ثروتمندان , سیاهپوستان از سفیدپوستان , کارگر و کارمند از رئیس و سرمایه دار , غیرغربی از غربیها و به طور کلی نفرت فرودست از قدرتمند هست. این شکل از نفرت ایرادی ندارد. طبیعت این چنین ما را بی رحمانه نابرابر و زبون آفریده است. بدیهی است که نسبت به این تقدیر شوم طبیعت تنفر داشته باشیم.

  1. آیدا نوشته‌است:

   درود دوست عزیز
   لطفا بیشتر به مطالعه در باب فمینیسم بپردازید!
   فمینیست ها به هیچ عنوان مرد ستیز نیستند
   به امید روزی که بی آگاهی لب به سخن نگشاییم

 19. فرشته محمدی نوشته‌است:

  چقدر بده که اینقدر درگیر جنسیت هستیم…

 20. بنیامین استاد فلسفه در دانشگاه شریف نوشته‌است:

  برخی می گویند زنان مایه فساد اند منکر این امر نیستم چون زن 9ماه درد و رنج زایمان را تحمل می کند تا احمقی مثل آن ها به دنیا بیاورد که بگوید او مایه فساد است این جمله را خطاب به نیچه می گوییم….

  1. فاطمه نوشته‌است:

   مرحبا وسپاسگزارم

  2. حسین ترک. می برستمت بزرگمرد. نوشته‌است:

   بنیامین ثابت کردی عقلت زوال کامله تو آبه نیچه چه. بروکشکتوبساب. عقل کل ابرفیلسوف جهان می دونی یعنی چه. برومشقاتوبنویس برو. بای

   1. بنیامین استاد فلسفه در دانشگاه شریف نوشته‌است:

    آقای محترم من نمی دونم شما این حرفا رو از کجا برای خودت در می یاری و مگین اما چه زیباست که همه ما قبل از سخن گفتن یک مقدار فکر کنیم …. من نمی خوام تابع یک طرفه حقوق زن باشم هرگز چون خودم یک مرد هستم… چه قدر خوب می شد که آقای نیچه به جای اینکه این بد و بیراه ها رو در مورد زن بگه. خودش رو اصلاح کنه دوستان من خودم استاد فلسفه دانشگاه شریف هستم و مدرک دکترا فلسفه ام رو هم از دانشگاه نیوکاسل گرفتم. همه بد بیراه های نیچه از زن به زمانی بر میگرده که لوسالومه دست رد به تقاضای ازدواج اون می زنه.. اگر این کار رو انجام نمیداد همین آقای نیچه می گفت بهتر از زن کسی روی زمین نیست . با وجود اینکه من براساس تخصص خودم کتاب های فلاسفه های زیادی رو مطالعه کردم اما هرگز ، هرگز عقاید نیچه رو در مورد زن وزنانگی تایید نمی کنم. همون طور که خودتون می دونید عزیزان همین آقای نیچه که از زنان به عنوان مایه فساد یاد میکنه. یا یک جا گفته هرگاه به سراغ زن می روید تازیانه رو فراموش نکنید آخر عمرش که دیوانه شده بود توسط دو تا زن نگهداری می شد ازش تا اینکه در گذشت و اون دو تا زن هم مادر نیچه و خواهر او بودن اگه رسیدگی اون ها نبود خیلی زودتر از بین می رفت و چه زیباست که ما قبل از سخن گفتن کمی فکر کنیم در مورد زنان زحمت کش جهان عزیزان هیچ گاه حرف های نیچه رو در مورد زنان نپذیرید …. هرگاه خواستین به زن توهین کنید ابتدا به مادر خودتون فکر کنید و با خودتون بگین آیا بد بیراه گفتن به زنان واقعا جایز هست یا نه؟ امید وارم خوب به حرف هایم فکر کنید….

    1. امیر نوشته‌است:

     معلومه ازخانمت حسابی حساب میبری استاد اینونگی چی بگی که پوستت شب توخونه کنده نشه

  3. عمو رضا نوشته‌است:

   شریف رشته فلسفه نداره
   دانشگاه صنعتیه
   برو دانشگاه تهران تدریس کن داداش

   1. مریم نوشته‌است:

    فلسفه علم داره.پیشنهاد میکنم شما اول تحقیق کنی بعد حرف بزنی

    1. امیر نوشته‌است:

     فمنیسمی هم حدی داره…. علم فلسفه داره نه فلسفه علم

 21. بی نام نوشته‌است:

  شاید نیچه نظریاتش بر پایه تفاوت بیولوژیکی بین زن و مرد بیان شده که همین امر دوجنس را به سمت امور دلخواهشون میبره و نیچه نظرش احترام به این تفاوته

 22. آرزو نوشته‌است:

  ترجیح میدم فک کنم یک پسری بااسم دختر!وگرنه تو اسید باید حل بشی:)

 23. سپهر نوشته‌است:

  من بسیاری از سخنان نیجه را پذیرا هستم
  ولی سخنان مربوط به زن ستیزی اش را هرگز نمیپذیرم
  چرا که زنان و مردان با هم برابرند و هر گونه ستم به زنان به واسطه
  ضعیف تر بودن قدرت بدنی شان در آخر به ضرر مردان و تمام جامعه است و همچنین ما مردان هم از زن و هم از مرد آفریده شدیم که در این میان تحمل خارق العاده زنان ستودنیست .
  سپهر

 24. birang نوشته‌است:

  آفرین

 25. birang نوشته‌است:

  آفرین
  زن قادر به چنین کاری نیست اگر بود حداقل یک زن در طول تاریخ پیدا میشد که از دردسر هایی که میگین خلاص بشه و دست به اکتشاف بزنه ،تاز مرد هم بیکار نبوده که فقط اکتشاف کنه شاید بیشتر از یک زن در بیرون از خانه با چالشهای زندگی روبرو بوده ، به نظر من انسان در خونه ای خودش بهتر میتونه تفکر کنه تا بیرون ، و زنها همیشه این موقعیت رو در طول تاریخ داشتن ، بهتره که به عقاید یک فیلسوف بدون تعصب نگاه کنید تا مطلب رو بگیرید ، من مرد رو بالاتر از زن نمیدونم ولی هر جنسیتی توانایی خواست خودش رو داره خانه داری و .. کاری هست که از دست هر مرد بر نمیاد و در این مورد مردها کاملا وابسته به زنها هستن

  1. شیوا جعفری رادنیا نوشته‌است:

   جوزفین کارکن مخترع، بتی نثمیت گراهام مخترع، ماری کوری برنده‌ی دو جایزه‌ی نوبل فیزیک و شیمی، سیسیلیا پین گیپچکن ستاره‌شناس، صبیها کوگچن اولین زن خلبان جنگی، استفانی کولک مخترع، ماریا زیبلا ماریان طبیعت شناس، باربارا مک‌کلینتاک برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی، لیندا باک برنده‌ی جایزه‌ی نوبل فیزیولوژی و پزشکی، ژاندارک رهبر نیروهای فرانسه در جنگ این کشور با انگلستان در قرن پانزدهم، جین شیونگ‌وو برنده جایزه کامستاک فیزیک، سلما لاگرلوف برنده جایزه نوبل ادبیات، ایوان بریل مخترع پیشگام در ساخت موشک برای نگه‌داشتن ماهواره ها در مدار، هلن کلر نویسنده، سالی راید فضانورد و فیزیکدان، هریت تابمن از رهبران سازمان راه‌آهن سری برای مبارزه علیه برده‌داری، موراساکی شیکیبو نویسنده ژاپنی قرن دهم، والنتینا ترشکوا سرلشگر ارتش روسیه و اولین زن فضانورد جهان، هیپارخیا فیلسوف کلبی، گریس هاپر دریادار ارتش آمریکا، ریاضی‌دان و دانشمند علوم کامپیوتری، هیدی لامار بازیگر و مخترع، کاترین جانسون ستاره‌شناس، فیزیکدان و ریاضیدان، آگاتا کریستی نویسنده‌ی داستان‌های پلیسی‌ای که در مجموعه‌های مختلفی مثل پوارو استفاده شدند، ریتا لوی مولتانچینی عصب‌شناسی و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل پزشکی و فیزیولوژی، هدویگ کوهن فیزیکدان، لیبی لین اولین کشیش زن، کلئوپاترا فرعون مصر، مادر ترزا برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، ویرجینیا وولف نویسنده، ایدا لاویس اولین برنامه ساز رایانه و ریاضیدان، امیلی دو شاتله ریاضی دان، فیزیک دان و نویسنده، امی نوتر ریاضی و فیزیک دان، سیسلیا پین گیپچکن ستاره‌شناس، ایرنه کوری برنده جایزه نوبل شیمی، ماری جکسون مهندس هوا فضا، ماری وان بریتان براون مخترع سیستم امنیت خانه، ورا روبین ستاره شناس، ماریا گوپرت مایر برنده جایزه نوبل فیزیک، استفانی کولک مخترع، باربارا اسکینر مخترع، تمپل گراندین فلاسی وانگ استال پزشک، ریچل زیمرمن مخترع، اولگا دی گونزالس سنابیرا مخترع، سالی فاکس مخترع، ان تسوکاموتو پزشک، اینز میلهولند وکیل، آلیس پال از رهبران اصلی جنبش حق رای زنان در آمریکا، اما گلدمن فعال سیاسی، کوسم سلطان نایب‌السلطنه عثمانی.
   مطمئنم که اسم اکثر این خانم‌ها را نشنیدید، این‌ها نمونه‌هایی از زنانی هستند که در زمینه‌های مختلف فعالیت کرده‌اند و کارها و اقدامات بسیار تأثیرگذاری داشته‌اند که با جست‌وجوی نام هر کدام به اهمیت کارهای‌شان پی می‌برید.
   البته که بوده‌اند زنانی که در همان دوران خفقان از شر فرهنگ زن‌ستیز رها شده و کارهای بزرگی انجام داده‌اند، اما حتی اگر این‌طور نمی‌بود، حرف شما باز هم تماماً اشتباه است چون درصورتی می‌توان گفت زنان نمی‌توانند دست به اکتشاف و اختراع بزنند که نتوانند! اما توانسته‌اند و با بعضی از آن‌ها در فهرستی که آوردم آشنا شدیم. درضمن درخانه‌بودن و بیرون‌ازخانه‌بودن ملاک مساعد یا غیرمساعد، خوب یا بد شرایط نیست، مهم جایگاه اجتماعی، امکان تحصیل، امکان آزادی در انتخاب شغل و مانند این‌هاست و به قول ویرجینیا وولف انسان برای پیشرفت نیاز به «اتاقی از آن خود» دارد، نه اتاق یا خانه یا هر محیط سرپوشیده‌ی دیگر.
   گذشته از تمامی این‌ها هیچ‌کس نتوانسته تا امروز تعریف جامعی از زن‌بودن یا مردبودن ارائه کند و مرز بین این دو عبارت اصلا مشخص نیست و باز هم گذشته از این تا زمانی که این مرز هست، نزاع بی‌فایده هم هست و به‌نظرم همان‌طور که با برداشتن مرزهای جغرافیایی نزاع و جنگ این‌چنین دنیا را تباه نمی‌کند، با برداشتن مرز بین زن و مرد هم این نزاع طاقت‌فرسا که هیچ منفعتی برای هیچ انسان و حیوانی ندارد، پایان خواهد گرفت، البته که این ایده ایده‌آل است و شاید ناممکن در عمل.

   1. Hanan نوشته‌است:

    در تمام این رشته هایی که گفتی مرد از زن بالا تر است

   2. sasan نوشته‌است:

    اگه شما اسم این خانوم هارو بردید من بیام اسم دانشمندای ومتفکر های مرد رو ببرم فقط دانشمندای شهر اصفهان 10جلد کتابه برید کتابش رو بخونید از علامه اصفهانی بعد متوجه می شید

   3. ناخدا نوشته‌است:

    با درود خانم شیوا
    شما در دفاع از جنسیتتون و نه حقیقت لیستی از زنان تاثیر گذار رو ارائه دادین.ولی شما باید توجه داشته باشید که اختراع گرچه با هدف رفاه بشر هست
    و دردسرهای خودشم داره ولی چیزی که از نظر اهمیت جایگاهش فراتر از اختراع هست ضروریات اخلاقی و انسانی بشر هست.یعنی ضرورت آزادی,عدالت,کرامت انسان!
    خب حالا بنظر شما در قائده ی کلی آیا دغدغه ی اصلی زن زیبایست یا آزادی یا حتا مخترع بودن؟ خاست عدالت و کرامت عمومی برایش در اولویت است یا با مد همقدم شدن؟
    یک مثال در باب سطحی بودن زن میزنم.مشخصا زن های کشور خودمون که لااقل اسم نیچه و شوپنهاورو شنیدن ” درصدی بسیار محدود” , این دو فیلسوف رو زن ستیز میدونند ولی قافل هستن از اینکه خودشون(زن ها) به مذهب و اعتقادی تکیه زدن که اتفاقا بزرگترین زن ستیزی رو در مورد زن ها داره!
    یک مثال مهم دیگه در مورد سطحی بودن زن میزنم.با این یادآوری و اینکه مرد چون نان آور خانه هست و بیشتر ساعات روز رو دور از محیط خانواده ست پس بخش زیادی از بار تربیتی کودک رو دوش مادر هست. ولی از اونجا که زن درگیر زیبایی و دعا و نیایش است طبیعتا فرزندش هم سطحی و توسری خور بارخواهد آمد.(در باب سطحی بودن زن)
    اگر طبیعت, زن رو سطحی به وجود آورده که هیچ اگر غیر از این هست زن باید خلافش رو ثابت کند!

    1. شیوا جعفری رادنیا نوشته‌است:

     این فهرست فقط جواب دوستی هست که گفتند زنان قادر به اختراع و اکتشاف و … نیستند.

    2. فمینیسم نوشته‌است:

     احتمالا مادر شما سطحی بوده و تربیتتون هم همینطور..
     شما قبل از اینکه ژست فیلسوفانه بگیری و بخوای خودتو عالم جا بزنی، یبار دیگه برو از کلاس اول شروع کن.. زشته ی فیلسوف اینقدر غلط املایی داشته باشه..

     1. ناشناس نوشته‌است:

      من از تمام موجودات زنده ی زمین عذر خواهی میکنم که غافل رو نوشتم قافل.
      حالا شما ای اختر تابناک فمینیسم,بجای تصحیح املای من و موضع گیری یخورده با تامل بخون که بدونی هدفم از نوشتن کامنت اینه که ای زنان خاورمیانه بیدار شین و فرزندانی تربیت کنین که بجای بندگی و برده گی,همون انسانی باشند که کامو در موردش گفت.
      حقا که فمینیسم ایرانی اون روی سکه ی افراط گراییه:/

     2. بیتا نوشته‌است:

      جناب شما خواست رو هم نوشتی خاست!! منظور دوست‌مون از اشاره به غلط املایی فاحش شما و اشاره نکردن به محتوا اینه که محتواتون ارزش حرف زدن نداره و واقعا هم نداره‌. کی گفته زن‌ها دغدغه‌شون زیباییه یا لزوماً به مذهب تکیه دارن؟ بعدم کی گفته تکیه کردن به مذهب بده؟ خودتون می‌برید و می‌دوزید!! خیلی از انسان‌های بزرگ تاریخ به مذهب تکیه داشتن. الان این حرفم به معنی حمایت از تکیه به مذهب تعبیر می‌کنید.

      1. ناخدا نوشته‌است:

       با درود.حالا که نگارش من داستانی شده اجازه بدید از خودم دفاع کنم.من چون با دوستام تو چت و مجازی این مدلی مینویسیم اینه که عادت شده برام این شکلی نوشتن کلمات.مثلا رو مینویسم مثلن.خواست رو مینویسم خاست و عصای موسی رو مینویسم عصای موسا:)
       وگرنه کلم بروکلی هم میدونه نگارش کتابی خواست درست هست.پس نپیچونید:))
       بعدم من نگفتم همه ی زنان بزرگترین دغدغشون زیباییه.گفتم در قائده ی کلی.یعنی چیزی حدود 90 در صد:/
       در مورد مذهبم شما مختاری هرچیزی رو پرستش کنی ب این شرط که اون اعتقادت رو ابزاری نکنی برا محدود کردن بقیه.
       ولی بنظر خودت شما در صورتی که مذهبی باشی آیا به فرزندت این حق انتخاب رو میدی که خودش تصمیم بگیره چه باوری داشته باشه؟قطعا خیر.چون مذهب ازت یه آدم دگم میسازه که نه تنها خودتو محدود میکنی بلکه میخوای اطرافیاتم مث خودت فکر کنن.و اینجوریه که گل و بلبلی به نام خاورمیانه به وجود میاد.
       وگرنه هستن زن هایی که یه موی سرشون می ارزه به کلی مرد.مث فروغ فرخزاد و اتل لیلیان وینیچ و هزاران زن دیگه.اینایی که نوشتم زن ستیزی نیست که باعث عصبانیت شما شده.نقده و واقعیت جامعه مون.مرد ها هم کلی عیب و ایراد دارن.ولی مرد از بطن زن به وجود میاد.برا همین انتظار بیشتری از زن میره.

       1. بیتا نوشته‌است:

        turquoise

       2. بیتا نوشته‌است:

        یکی از تفاوت‌های انسان متفکر اینه که تحت تأثیر اشتباهات جامعه قرار نگیره، حتی اگر واقعا غلط‌های املایی شما ناشی از این بوده. شما مشکلت با قطعیت حرف زدنه. اول میگید دغذغه‌ی زن‌ها زیباییه و بعد با جداکردن ده درصدش فکر می‌کنید لطف کردید! با قطعیت سر اون نود درصد بقیه که معلوم نیست چطور حسابش کردین حرف می‌زنین. اول میگید یکی از نمونه‌های سطحی بودن زن اینه که مذهبیه بعد میگید هر کس می‌تونه هر اعتقادی داشته باشه و اینطوری حرف اولتونو نقص میکنید و احتما بازم فکر میکنید لطف کردین! بعدم که دیگه هیچ حرفی ندارید بزنید می‌گید اگه مذهبی باشید اونو قطعا به بچه تون تحمیل می‌کنید که بازم معلوم نیست این قطعیت رو از کجا آوردین. این مهملات و امثال اون که حتی واکنش بهشون اشتباهه نه نقده نه واقعیت جامعه‌ی امروز (معلوم نیست از کجا فهمیدین «واقیعیت» جامعه‌ی امروز چیه!). اینا یه مشت حرف بی فکر و تکرار طوطی‌وار شنیده‌های قبله که فکر میشه با فکر بهشون رسیده شده.

     3. امیر نوشته‌است:

      دمت گرم گل گفتی

  2. شیدا نوشته‌است:

   همین وای فای ک اگه نبود نمیتونستی اراجیف بگی رو یه زن اختراع کرده. محض اطلاعت گفتم

   1. امیر نوشته‌است:

    اها نه توخوبی

 26. فرنوش نوشته‌است:

  کاش میشد اینطور تو قید زن و مرد نباشیم. انگار فقط یک زن و یک مرد رو کره زمین هستن.
  این همه زن و این همه مرد.بخدا همه مثل هم نیستن.

  1. ناشناس نوشته‌است:

   عالی بود ،،آره بخدا ،،مثلآ یکیش خود من یه مردی ام که الان تو سن ۳۶ سالگی هنوزم بیکارم ،،با ماشینم کار میکنم،،،، آخه این درسته !!؟ خخخخ

 27. ناشناس نوشته‌است:

  شیوااا جون ما ۲مدل بیان و ادای رسالت گفتارمان رو میتونیم ازش استفاده کنیم،،،، یا اول اینکه بر اساس و استنباط درک و عقل و فهم و شعور و بینشمان بیان بشه،، و دوم اینکه با بیان از ژرفای اندیشه دل و یا دردن و ویا فطرت و یا هرچیزیکه در ضمیر ناخودآگاه ما باشد عنوان کنیم،،،، جمله ای که شما گفتید برگرفته از کدوم یک از این ۲موردی که بنده عارض شدم خدمتتون هست !!! ممممنون و سپاس از همکاری شما

 28. محمد از تهران نوشته‌است:

  شناس: @فرنوش
  می 24, 2020 در 8:50 ب.ظ
  عالی بود ،،آره بخدا ،،مثلآ یکیش خود من یه مردی ام که الان تو سن ۳۶ سالگی هنوزم بیکارم ،،با ماشینم کار میکنم،،،، آخه این درسته !!؟ خخخخ

 29. نیلوفر نوشته‌است:

  خیلی سخته کتابای کسی رو بخوای بخونی که نظراتش از بیخ و بن بات متفاوته یا شاید من به اون سطح از پختگی نرسیدم، نمیدونم! و واقعا از بعضی افکار نیچه رنجیده خاطر میشم.

  1. ناشناس نوشته‌است:

   رنجیده نشو این بزرگمرد افسانه ای 12سال اخرعمرش رادردیوانه خانه دراعماق تاریکی وبدون شهوت گذراند. نیچه فقط عظمتش بیش خداست وسلام. زنان حتی سطحی هم نیستند…

   1. یلدا نوشته‌است:

    گویا که افراد خیلی بدبختی دارین که این عقاید رو دارن . و برام جالبه این افراد با این عقاید افتضاح چجوری اسم نیچه رو میدونن

 30. کوروش نوشته‌است:

  سلام به همگی دوستان واقعا جنگ برای قیاس دو چیز که از پایه با هم متفاوت هستند و هر کدام وظیفه ای متفاوت در نظام خلقت دارند کاریست بیهوده مثل اینکه بخوای ثابت کنی دوشاخه از پریز برتره در حالیکه هر کدوم نباشند کار انجام نمیشه اصولا مقایسه پریز برق با دوشاخه برق اشتباه است . متاسفم که شیطان همه ادما رو مجبور به انتخاب بین چیزهای بیربط کرده در حالی که هر دو لازم و برترند هیچ دلیلی برای اثبات برتری یکی بر دیگری نیست و این یک تلاش شیطانی و بیهودست …..

 31. Mmmnnnvvvv نوشته‌است:

  Che bah30 grefte inja. Baba in hame moshkel tooo in keshvar hast…..

 32. شیدا نوشته‌است:

  نیچه اگه واقعیتو میدید اینقدر چرت نمیگفت. اگه کسی یه ذره در مورد تاریخ سواد داشته باشه میفهمه حکومت داری زن چه شکوفایی برای یه کشور داره، چه برسه به بقیه اور. زمان الیزابت اول بود که انگلیس شد انگلیس. شما اگه بخوای تاریخ انگلستان رو بخونی بیست صفحه قبل الیزابت هست ولی به دوران حکومت الیزابت ک میرسی مگه تموم میشه. همون دوره بوده که کتاب های تاریخی اسمشو گذاشتن دوران طلایی. یعنی اگه جای الیزابت یه مرد حکومت میکرد انگلستان الان یه جزیره بود

 33. تاریک نوشته‌است:

  هیچگاه با عقل خود چیزی را قبول نکن درحالیکه احساس برتوغلبه کند و هیچگاه باور نکن چیزی رادرحالیکه دیگران به تو تحمیل میکنند ومردباش و زن را همچون وسیله ای بدان که برای خدمت به توست درحالیکه اوخود را دانا میداند و تو باید بر عقل او غلبه کنی وبه اصفهانی که اونا به تباهی توست گرچه سودی هم برساند. نویسنده تاریک

 34. فهیمه نوشته‌است:

  نظر خیلی از شما دوستان برام عجیب هست.
  ادبیات بعضی از کاربران به هیچ عنوان ادبیات یک فرد با سواد هم نیست چه برسه به کسی که فلسفه مطالعه میکنه

 35. مریم نوشته‌است:

  سلام ب همه دوستانی ک برداشت اشتباه از حرفای نیچه کردن من خودم دخترم وکاملا صحبت هاشو قبول دارم و از این وضع ک در جامعه مون پیش اومده خیلی ناراحتم ک مگه کلا زن ومرد هدف اصلی دنیوی شون وفرزند آوریشون چیه؟جز اینه ک یه فرزند سالم ومفیدوخلاق تحویل اجتماع بدن؟و تا جایی ک من شاهدم از وقتی خانمها شاغل شدن یا بچه هاشونو فرستادن مهد یا خونه مادریا مادرشوهرشون بزرگ شدن یعنی اینهمه دوندگی کنی ولی ثمره ی زندگیت تحت تربیت مهد و خانواده شوهرت یا مادرت بزرگ شه.و اصلا اون فرزند محبت وتوجه خانواده رو نمیبینه و مطمعن باشید این خلاء همیشه بصورت ی مشکل خیلی بزرگ در فرزند شکل میگیره شاهدش هم هستید بچه های نسل جدید با وجودیکه اکثرشون تمام امکانات تفریحی ورفاهی رو دارن ولی گرایش ب مواد وولگردی ومشروب و…دارن .و من ب عنوان جنس زن اصلا تمایل ندارم ب نوع زندگی ک بیرون از خونه کار کنم و تمام هم وغمم بشه ظاهرم وحقوقم وپول درآوردنم و بچمم یکی دیگه بزرگ کنه ک اونقد خسته وبی حوصله باشم ک ارزو کنم تا برم خونه بچم خواب باشه.خانمها منظور نیچه این بود .و الانم حاصل بیرون کار کردن خانمها و آثار سوء اون رو ب وضوح میبینید.

  1. باران نوشته‌است:

   خانم این شمایی که هدف اصلیتو فرزندآوری می‌دونی وگرنه خیلی از خانم‌ها حتی ازدواج هم نمی‌خوان بکنن چه برسه به فرزندآوری. همین فرزندآوری نه تنها زن که کل بشر رو به قهقرای کنونی رسونده.

 36. رامین نوشته‌است:

  لعنت بر انسان از هر نوعش چه زن چه مرد … از تولد پشیمانم زودتر نسلمون منقرض بشه بهتره . فایده ای برای زمین که نداشتیم هیچ ، فقط دعوا و جنگ می کنیم انگار که خیلی موجودات خوبی هستیم. همه مون یه مشت مغرور و خودخواه و از خود راضی هستیم.

 37. مسعود نوشته‌است:

  بد میگن دلیلی برای شاد بودن نیست.
  خواندن همین نظرات خود خلاف قضیه رو ثابت میکنه.
  این بحث هایی که انجام میدید کاملا بی نتیجه هست و فقط باعث هدر رفتن وقتتون میشه.
  اگر این جمله ساده رو اویزه گوشمون کنیم میتونیم با هم مهربونتر باشیم و به هم بیشتر احترام بذاریم(وجه اشتراک انسانها متفاوت بودنشون هست)

  1. صبا نوشته‌است:

   سلام و درود
   هر جمله ای از هر نویسنده متفکر فقط در نظام تالیفاتی او معنی دارد. برای مثال اگر یک بیت حافظ را از دیوان جدا کنید او یک سلول مرده است که از بافت خویش جدا شده و دیگر در یک عضو از یک بدن قرار ندارد. بنابراین هر واژه ای در جمله و هر جمله ای در متن و هر متنی در گفتمان و هر گفتمانی در موقعیت و هر موقعیتی در تقابل با سایر موقعیت ها (از واژه تا گفتمان) معنی پیدا می کند. شخصی در حال تنبیه یک بچه مثلا 9 ساله است شما از در وارد می شوید و قضاوت می کنید و طرف بچه را گرفته و مربی (پدر یا مادر) او را سرزنش می کنید اما بعد که متوجه رفتار هولناک آن فرزند می شوید بلافاصله قضاوت شما تغییر می کند.
   همچنین باید دید آیا مولف بخشی از زندگی خود را انکار کرده است یا نه. مثلا او می گوید تفکر دوران فلان سال تا فلان سالم را قبول ندارم و به صراحت می گویم که اشتباه کرده ام. جالب است بدانیم متفکران حکیم اغلب کتب خود را در بعد از 50 و 60 سالگی طبع یا چاپ می کردند. سخندان پرورده پیر کهن/ بیندیشد آنگه بگوید سخن.
   فلسفه و علم دو صنعت در نزد انسانند که می دانیم هر دو در زبان عینیت می یابند. می دانیم زبان فلسفه ژانر درونی پیچیده تری دارد و خود این کار را دشوار می کند چون ابزار پیچیده امکان و احتمالات خطایی اش بسیار بالاتر می رود. همچنین فهم نیت مولف فقط از طریق حدس امکان پذیر است و قطعیتی ندارد. همچنین می دانیم که هر فیلسوفی در هر اندازه و عمقی از تفکر باز هم گزاره هایش حاصل صنعت تفکر است و جنبه ماورائی یعنی نوعی پشتیبانی الهی یا … ندارد و صرفا برای کاربر به عنوان یک ماده خام یا ابزار (یکی از این دو) دارد. کار فردی که اهل تفلسف است مقایسه نظرات فیلسوفان تا رسیدن به روشنی در رأی خویش است. معادل این فکر در ادب ایرانی «نظربازی» است. این اطلاحی بسیار دقیق و نظاممند از معناشناسی است. هم ساختارگرایان و هم برخی فیلسوفان یافت معنا را به بازی (شطرنج و …) تشبیه کرده اند. اما متفکران ایرانی نظربازی را بیشتر در روابط یافت دلبری قابل آورده اند. در نظر بازی ما بیخبران حیرانند(حافظ) / هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است و ر.ک قاله نظر بازی در شعر حافظ و مقاله داریوش آشوری در باب نظربازی و … .
   بنابراین یک متفلسف باید ابتدا معنی را در حوزه مخاطبی با ویژگی های «مخاطبِ فلسفه» دریافت کند. سپس جمع آرای فیلسوفان را تک تک بسنجد و در نهایت به کار گیرد.
   هر گزاره ناسنجیده ای ممکن است موجب صدمه و مرگ یا آسیب به نظام زندگی انسان و طبیعت شود.
   سعدی در حکایت هندوی نفت انداز (نفط انداز در متن اصلی) از زبان حکیم می گوید: ای هندو (رمزی از کم سواد) نفت اندازی (سخنان آتشین اما بی اساس) مکن. و تو که خانه ات نیین است (= افکارت پوشالی است) بازی (رمزی از معنایابی یا همان نظربازی و …) نه این است. سعدی در تقابل این حکایتک یک بیت قرینه آورده که فوق العاده سنجیده است:
   تا ندانی که سخن عین صواب است مگوی وانچه دانی که نه نیکوش جواب است مگوی

   بنابراین انسان متفکر هر صنف یا مولفی را باید بسنجد و در حدود مخاطبِ «صاحبدل روشن رای» با نور عقل خویش تصمیم و رفتار و کردار خویش را جهت دهد.
   دین نه مقابل فلسفه بلکه جویی دیگر است. رودخانه ای که از دل پیامبران جاری شده است. دین نیز در تعینش همانند علم و اسطوره و فلسفه است. از همین واج ها و کلمه هاست. همچنین رمزگشایی زبان دینی چه بسا دشوار تر از زبان فلسفی باشد و تعدد فرقه ها در دین از همین دشواری حادث شده است. مولوی می گوید مردیم اندر حسرت فهم درست. فیلسوفان هم با نوشتن صدها کتاب درباره هرمنوتیک در عمل همین حرف را زده اند که مردیم اندر حسر تفسیر و تاویل و در نهایت فهم درست.
   دین (کت آسمانی) اغلب تلاششان فقه قلب است. قلب بفهمد. فلسفه تلاشش فهم مغز است. علم هم تلاشش کمک یار اعضای فیزیکی بدن انسان بودن است. ماشین به پا کمک می کند. لودر به دست کمک می کند و هزاران وسیله. دود حاصل از ماشین ها یک خطای علمی است که باید قبل از از بین بردن اعضای بدن (مثلا ریه ها و …) کنترل و حذف شود. اصولا فلسفه یکی از وضایف مهمش کنترل و گوشزد خطاهای علمی است. فهم دلالت های دینی از طریق ریاضت اخلاقی امکان پذیر است و کمتر توسط جستجوی لجبازانه یا غیر لجبازانه عقلی امکان پذیر است. دین دلالت مرده را به زنده تبدیل می کند. بنابراین صور خیال دلالتی دین به صور صوتی تبدیل می شود. این صور صوتی در شعر هم وجود دارد با این تفاوت که دین صوتی متفاوت تر دارد مانند تفاوت سحر با معجزه. مانند صوتی که در خواب می شنوید که خیلی طنین دارد اما اصلا فرکانس یا منبع صوتی مادی ندارد اما صوت موسیقی یا شعر (تناسب واج ها و …) جنبه فیزیکی هم دارد.
   ما می توانیم فقط با فلسفه زندگی کنیم یا با دین ویا بدون این دو و هرکدام نتایجی دارند.
   اما زیبایی یک هشدار است به هر انسان صاحب شعوری. چه این زیبایی در طبیعت باشد چه در جملات و چه در اشکال انسانی. برای مثال سعدی بوی پیاز (روزی از سخنان ضعیف از نظر معنا) از دهن خوبروی (رمزی از خوش و خرم سخن گفتن مقابل ترش روی) را نغزتر از گل ستدن از دست زشت روی می داند (رمزی از شنیدن یک جمله قرآنی یا حکمت یا فلسفه با لحنی عصبانی و مغرورانه).
   در پایان از اینکه نظرات دوستان را از اول تا آخر خواندم هم خوشحالم که جمعی هست و گفتگویی که پیامبر (ص) آن را به نماز ارجح می دانستند و هم کمی ناراحت که سنت ادب را گاهی فراموش می کردیم. ایرانیان آنقدر صبور بودند که یک قرن و دو قرن بیگانگان را که بر آنها می تاختند ادب می کردند و به کشور خود باز می گرداندند. اکنون در ایران باید مواظب باشیم که این سه رودخانه فلسفه و دین و علم نخشکد.
   خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار

   جناب آقای شمسی یک ساعی مهمان سایت خوب شما عزیزمان بودم همچنین از معرفی ویتگنشتاین عاقل نازنین که اگر نگویم روحش شاد که شاد عقلش در جهان عاقلان خوش باد متشکرم. سلامت و تندرست باشید و محفوظ از هر بلایی.
   ارادتمند

 38. شاگرد نوشته‌است:

  زن از دیدگاه نیچه همون زنان هم دوره زندگی نیچه بودند. گرچه از آغاز زن به عنوان انسان حقوق یک مرد رو نداشته. اما چون نیک بنگریم، برای اثبات خودش، زن می‌بایست در حد و اندازه مرد خودش رو نشون بده. مطمئنا بیشتر زنان از زن بودن خودشون تعریف درستی ندارند، زن در اندیشه نیچه ستایش هم شده، میوه شیرین، توان بخشو آرامش بخش جنگاوران، تنها زاینده ابر انسان. البته مفاهیم مدرن مثل حقوق زنان و همجنسگرایان و حیوانات مفاهیمی سیاسی برای غرب هستن که میخواد به شرق و همه جهان تزریق کنه. زن در شرق الهه و زاینده خداست،( البته تا پیش از ادیان ابراهیمی) و نفوذشون توی همه جهان. کمتر زنی پیدا میشه که به اصطلاح از مرد ظریف و لطیف خوشش بیاد. چون ناقض طبیعت انسان هست، یک زن زمخت و خشن هم جذابیتی برای مرد نداره. گرچه زنی که به قدرت زیبایی و زنانگی خودش پی ببره، میتونه هر مردی رو کنترل کنه. اما برای کارهای بزرگ مردان و جنگاوران صلاحیت دارند نسبت به زنان. مثل همین چندین سال که ملکه الیزابت دنیا رو کنترل میکنه و ذلت و استعمار جهان رو در بر گرفته، آخرین مرد و جنگاوری که میتونست با قدرت جهان رو به ابرانسان برسونه مرحوم هیتلر بود. افسوس که بعد از اون جنگی سازنده پیش نیومد و در سکوت همه استعمار شدند و نبردی ام اگه بوده ضعیف کشی با نهایت مکر و حیله بوده. برای همین جهان توی سردرگمی گیر کرده. همه جا واعظان مرگ وعظ مرگ میکنن، اینجوریِ که مردان ضعیف و ترسو و لوس و خودخواه و…. و زنان پول پرست و ریاکار و بی هنر و خود بزرگ بین همه زمین رو پر کردن. حتی داروها هم به ضعف بشر کمک کرده، هر موجودی که زندگیش توسط طبیعتِ قدرتمند انتخاب میشد الان جای خودش رو به وجود بی هنری که با هزار دارو و دکتر زنده مونده میده. و زمانی که جمعیت جهان همه رو موجودات ضعیف و بدرد نخور تشکیل بدن، دیگه مفاهیم عمیق فلسفی و انسانی جای خودش رو از دست میده و هر مفهومی مثل برابری زن و مرد و حقوق حیوانات و ازدواج همجنسگرایان و بچه دار شدن همجنسگرایان، با ماده و تبصره به عنوان حقیقت به خورد جهانيان داده میشه و بالطبع پذیرش این مفاهیم از کسانی که حتی نیاز به فکر کردن ندارند، آسون و عادی میشه.

  1. ناشناس نوشته‌است:

   مرسی عالی گفتی

دیدگاه‌تان را بنویسید

نیازی به ثبت ایمیل نیست. لطفاً دیدگاه‌تان را بنویسید.

نیازی به ثبت ایمیل و نام نیست. لطفاً دیدگاه‌تان را بنویسید.

نیازی به ثبت ایمیل نیست. لطفاً دیدگاه‌تان را بنویسید.

مجله فلسفه