پکیج منتخب نقاشی‌های رامبرانت

این پکیج شامل منتخب آثار رامبرانت است. 45 اثر از نقاشی‌های رامبرانت در این پکیج گنجانده شده‌اند.