آزمون تاریخ فلسفه شماره‌ی یک

آزمون زیر در سطح مبتدی است، لیکن می‌تواند سنجشی - ولو کوچک - از برای دانسته‌های‌تان پیرامون تاریخ فلسفه باشد.

1. کدام فیلسوف برهان وجودی را قبول نداشت؟
2. زن از نظرگاه کدام فیلسوف موجودی دون‌مایه نبود؟
3. کدام فیلسوف پیشاسقراطی بود؟
4. «اگر حقیقت زن باشد چه؟»؛ این جمله در کدام کتاب نیچه آمده‌است؟
5. کدام‌یک از گزینه‌های زیر، جزو ریشه‌ی چهارگانه‌ی اصل دلیل کافی از نظرگاه شوپنهاور است؟
6. دکانسراکشنِ دریدا - لااقل ایده‌ی اولیه‌اش - برگرفته از کدام کتاب بود؟
7. برهان صدیقین را نخستین بار کدام فیلسوف اقامه کرد؟
8. کدام فیلسوف درصدد آشتی‌دادن افکار افلاطون و ارسطو بود؟
9. کدام فیلسوف شکاک نبود؟
10. در کدام رساله‌ی افلاطون، سقراط شخصیت اول رساله نیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نیازی به ثبت ایمیل نیست. لطفاً دیدگاه‌تان را بنویسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نیازی به ثبت ایمیل نیست. لطفاً دیدگاه‌تان را بنویسید.